NORD JV-19 Hot Isle Ignazio
"Knasen"

Född/born: 2019-02-22

Ägare/owner: Jörgen Arvehed, Lidingö


SKK Stockholm HUNDmässa 2019-12-14
Domare: Knut Blütecher, Norge

Jkl - BH-3 CERT NORD JV-19 BIR-junior


(Foto rörelse: Osietzki)

SKK nat Sundsvall 2019-10-13
Domare: Eva Liljekvist Borg
BIM-valp

SvVK/ö Säva ridhus Enköping 2019-10-06
Domare: Dan Ericson
(ras), Brit Schöne Brodwall, Norge (BIS-valp)
BIR-valp BIS-3 valp

(foto: Elin Rose)

(foto: Sitora Šlauteryte)

SvVK/ö inoff utställning Hallstahammar 2019-09-22
Domare: Inger Johansson (ras och grupp), Elisabeth Spillman BIS (tillsammans med Inger Johansson)
BIR- BIG- BIS-valp

(Foto: Inger Johansson)

SKK NORDIC Högbo bruk 2019-09-07
Domare: Kjell Lindström
HP BIR-valp

SvVK Strömsholm 2019-07-28
Domare: Outi Piisi-Putta
HP BH-2 valp

(foton Lina Martinsson)

Inoff utställning Möklinta 2019-07-10
Domare Per Lundström
HP BIM-valp

______________________________________________________________________________________________

4 månader gammal

3 månader och en vecka

11½ vecka

5 veckor

3 veckor